zpět na hlavní stranu
co je to "brýždit"
Zobraz výsledky

Naši sponzoři

Obec Horní Bečva

Prostřední Bečva

GALA

Lucafe

spoj.se

Kolotechna

Robe

Dioflex

Výtahy Španihel

Autopilot

ON Semiconductor

S.W.A.H.

Hotel Duo

14. Valašský orieňťák – propozice hlavního závodu

/ 25. srpna 2018 / u ZŠ Horní Bečva /

info na tel (+420) 606 500 879, (+420) 605 721 139

>>> REGISTRACE ZDE <<<

Kategorie:

Ženy – Z

Muži do 40 let – M

Muži nad 40 let – M40

Dvojice žena a žena – ZZ

Dvojice žena a muž – ZM

Dvojice muž a muž – MM

Dvojice se součtem nad 80 let bez rozdílu pohlaví (ZZ,ZM,MM)  - XX80

Croozer – C – jeden jezdec a jeden poháněč/dítě + libovolný doprovod. Jezdec musí být po celou dobu závodu jenom jeden a nesmí se střídat.

Pro zopakování: Kategorie C se může těšit na 13 kontrol (budou dobře dostupné), kategorie ZZ, ZM, Z, XX80, M, M40 a MM bude čekat 30 kontrolních bodů. Závodníci si volí postup průjezdu kontrol dle svého uvážení. Závodník/ci nemusí absolvovat všechna stanoviště, avšak při hodnocení je jako hlavní parametr brán počet dosažených bodů, jako vedlejší čas strávený na trati (závod typu scorelauf).

Každé stanoviště je ohodnoceno počtem bodů dané součinem číslo kontroly x 5 bodů (1. kontrola = 5 bodů, 2. kontrola = 10, … 30. kontrola = 150 bodů). Celkem kategorie ZZ, ZM, Z, XX80, M, M40 a MM mohou získat až 2325 bodů a na kategorii Croozer čeká na trati 13 kontrol / 850 bodů.

Změny oproti minulým ročníkům:

Mapa: změnilo se měřítko z 1 : 15 000 na 1 : 20 000 – zvětšila se plocha, která je zakreslená v mapě.

Počet kontrol: počet kontrol se zvýšil  z 10/13  na 30  pro všechny s vyjímkou kategorie Croozer, kde je připraveno 13 kontrol.

Časový limit: nelekejte se délky trati v porovnání s dobou, kterou máte na závod. Letos půjde spíš o strategii, které kontroly navštívit a které vynechat, jestli je stíháte, nebo ne. Vyplatí se vám zajet ještě na nějakou kontrolu a riskovat časovou penalizaci?

Délka trati: cca 60 km na všechny kontroly. Vyjímkou je kategorie Croozer, kde je trať kratší a kontroly jsou vybrány s ohledem na děti ve vozíku i tažné rodiče.

Registrace:

Registrace bude probíhat 1. 8. až 23. 8. 2018 v online formuláři na této stránce. Počet závodníků je omezen, v případě, že nebudou naplněny kapacity, je možná registrace na místě.

v případě, že budete platbu provádět za víc závodníku, uveďte to prosím do poznámky

startovné plaťte na účet 2101031489/2010, jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo

po úspěšné registraci Vám bude zaslán potvrzující email a po zaplacení startovného druhý

hodně štěstí a trénujte ;)

Startovné:

jednotlivci (Z, M, M40) + C platba předem 300Kč / na místě pak 400Kč

dvojice (ZZ, ZM, MM, XX80) platba předem 500Kč / na místě pak 600Kč

zvýšené startovné platí také v případě, že se registrujete předem, ale startovné budete platit na místě

v ceně: intenzivní zážitek, guláš s 0,5l tekutiny (pivo, nebo kofola), mapa, občerstvení během závodu na kontrole č. 14.

Prezentace:

Start prezentace v 9:00

Závodník obdrží pokyny k závodu.

• obdrží startovní číslo (dvojice zelené, jednotlivci červené barvy)

Bude mu přidělen čip SportIdent (pokud nevlastní svůj) a poukázka na občerstvení. Bude vybírána  vratná záloha 200 Kč na čip pro závodníky, kteří nemají svůj čip. V případě ztráty čipu závodník zaplatí 800 Kč!!

Sport Ident:

• Elektronický razící systém používaný při profesionálních orientačních závodech.

Mapa:

mapa je v měřítku 1:20 000 s vrstevnicemi po 10 m

bez kontrolních stanovišť bude vyvěšena v 9:30

Start:

• Začátek v 10:01

• Závodníci se dostaví v minutovém předstihu, provedou vymazání čipu, ověření mazání, dostanou slepou mapu s vyznačenými stanovišti a při startu orazí startovní kontrolu.

• Kategorie dvojic a jednotlivců startují dohromady v minutových intervalech, startovní číslo je rovno startovací minutě (závodník č. 3 startuje v 10:03…).

• Čas startu si každý závodník hlídá sám!!!

Časový limit:

Pro všechny kategorie je shodný a to 180 minut (3 hod).

Po překročení limitu je každá započatá minuta na trati trestána odpočtem 2b/min

Nevrátí-li se závodník do časového limitu + 30 min, je DISKVALIFIKOVÁN!!

Pokyny pro dvojice:

Dvojice absolvují celý závod společně

Každou kontrolu musí absolvovat oba závodníci

Ukončení závodu následuje v okamžiku příjezdu obou závodníků

Cíl:

• Závodník orazí cílovou kontrolu, odevzdá čip a bude mu vrácena záloha.

Vyhodnocení:

• Vyhrává závodník, který nasbírá na stanovištích nejvyšší počet bodů. Při rovnosti dosažených bodů rozhoduje kratší čas strávený na trati

Důležitá upozornění:

Závodu se závodníci účastní na vlastní nebezpečí

Závodníci mladší 18 let mohou jet pouze v kategorii dvojic za doprovodu staršího 18 let

Je zakázáno používat jakýchkoliv dopravních prostředku, elektrokol atd.

Buzolu si každý závodník zajistí sám

Všechna kontrolní stanoviště musí absolvovat s kolem, jinak budou diskvalifikováni

K orientaci se nesmí používat jiné mapy či speciální navigační pomůcky (GPS apod.)

Cyklistická přilba je samozřejmostí

Respektujte soukromé pozemky

Nejezděte po neposečených loukách

Buďte ohleduplní nejen k přírodě ale i k sobě navzájem

Kontakt:

Spolek Ohlá klika
Horní Bečva 857
756 57 Horní Bečva
IČO: 27052575
číslo účtu: 2101031489/2010
email: ohlaklika@ohlaklika.com
tel: (+420) 605 555 120, (+420) 605 721 139
web:
www.ohlaklika.com

Spolek Ohlá klika šlape na RS WordPress s Texy!