zpět na hlavní stranu
co je to "brýždit"
Zobraz výsledky

Naši sponzoři

Obec Horní Bečva

Prostřední Bečva

GALA

Lucafe

spoj.se

Kolotechna

Robe

Dioflex

Výtahy Španihel

Autopilot

ON Semiconductor

S.W.A.H.

Hotel Duo

18. Valašský orieňťák – propozice hlavního závodu

/ 13. srpna 2022 / u ZŠ Horní Bečva /
info na tel (+420) 605 555 120

Kategorie:
• Ženy – Z
• Muži do 40 let – M
• Muži nad 40 let – M40
• Dvojice žena a žena – ZZ
• Dvojice žena a muž – ZM
• Dvojice muž a muž – MM
• Dvojice se součtem nad 80 let bez rozdílu pohlaví (ZZ,ZM,MM) – XX80
• Croozer – C – jeden jezdec a jeden poháněč/dítě + libovolný doprovod. Jezdec musí být po celou dobu závodu jenom jeden a nesmí se střídat.

Pro zopakování: Kategorie C se může těšit na 18 kontrol (budou dobře dostupné), kategorie ZZ, ZM, Z, XX80, M, M40 a MM bude čekat 30 kontrolních bodů. Závodníci si volí postup průjezdu kontrol dle svého uvážení. Závodník/ci nemusí absolvovat všechna stanoviště, avšak při hodnocení je jako hlavní parametr brán počet dosažených bodů, jako vedlejší čas strávený na trati (závod typu scorelauf).
Každé stanoviště je ohodnoceno počtem bodů dané součinem číslo kontroly x 5 bodů (1. kontrola = 5 bodů, 2. kontrola = 10, … 30. kontrola = 150 bodů). Celkem kategorie B, ZZ, ZM, Z, XX80, M, M40 a MM mohou získat až 2325 bodů a na kategorii Croozer čeká na trati 18 kontrol / krásných 1005 bodů.

Rychlé info:
• Mapa: 1 : 20 000
• Počet kontrol: 30 pro všechny s výjimkou kategorie Croozer, kde je připraveno x kontrol.
• Časový limit: nelekejte se délky trati v porovnání s dobou, kterou máte na závod. Jde spíše o strategii, které kontroly navštívit a které vynechat, jestli je stíháte, nebo ne. Vyplatí se vám zajet ještě na nějakou kontrolu a riskovat časovou penalizaci?
• Délka trati: cca 60 km na všechny kontroly / není reálné je všechny objet. Výjimkou je kategorie Croozer, kde je trať kratší a kontroly jsou vybrány s ohledem na děti ve vozíku i tažné rodiče.

Registrace:
• Registrace bude probíhat 1. 8. až 11. 8. 2022 v online formuláři na této stránce. Počet závodníků je omezen, v případě, že nebudou naplněny kapacity, je možná registrace na místě.
• v případě, že budete platbu provádět za víc závodníku, uveďte to prosím do poznámky
• startovné plaťte na účet 2101031489/2010, jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo
• po úspěšné registraci Vám bude zaslán potvrzující email a po zaplacení startovného druhý
• hodně štěstí a trénujte

Startovné:
• jednotlivci (Z, M, M40), C platba předem 300Kč / na místě pak 400Kč
• dvojice (ZZ, ZM, MM, XX80) platba předem 500Kč / na místě pak 600Kč
• zvýšené startovné platí také v případě, že se registrujete předem, ale startovné budete platit na místě
• v ceně: intenzivní zážitek, startovní číslo, polévka s 0,5l tekutiny (pivo, nebo kofola), mapa, občerstvovací stanice na kontrole č. x.

Prezentace:
• Start prezentace v 9:00
• Závodník obdrží pokyny k závodu.
• obdrží startovní číslo (dvojice zelené, jednotlivci červené barvy)
• Bude mu přidělen čip SportIdent (pokud nevlastní svůj) a poukázka na občerstvení. V případě ztráty čipu závodník zaplatí 800 Kč!!

Sport Ident:
• Elektronický razící systém používaný při profesionálních orientačních závodech.

Mapa:
• mapa je v měřítku 1:20 000 s vrstevnicemi po 10 m
• bez kontrolních stanovišť bude vyvěšena v 9:30
• Pokud Vám mapa v terénu nebude sedět, je to úmyslně, abychom Vás vyvedli z míry

Start:
• Začátek v 10:01
• Závodníci se dostaví v minutovém předstihu, provedou vymazání čipu, ověření mazání, dostanou slepou mapu s vyznačenými stanovišti a při startu orazí startovní kontrolu.
• Kategorie dvojic a jednotlivců startují dohromady v minutových intervalech, startovní číslo je rovno startovací minutě (závodník č. 3 startuje v 10:03…).
• Čas startu si každý závodník hlídá sám!!!

Časový limit:
• Pro všechny kategorie je shodný a to 180 minut (3 hod).
• Po překročení limitu je každá započatá minuta na trati trestána odpočtem 2b/min
• Nevrátí-li se závodník do časového limitu + 30 min, je DISKVALIFIKOVÁN!!

Pokyny pro dvojice:
• Dvojice absolvují celý závod společně
• Každou kontrolu musí absolvovat oba závodníci
• Ukončení závodu následuje v okamžiku příjezdu obou závodníků

Cíl:
• Závodník orazí cílovou kontrolu, provede vyčtení čipu a pokud nemá svůj, tak ho vrátí.

Vyhodnocení:
• Vyhrává závodník, který nasbírá na stanovištích nejvyšší počet bodů. Při rovnosti dosažených bodů rozhoduje kratší čas strávený na trati

Důležitá upozornění:
• Závodu se závodníci účastní na vlastní nebezpečí
• Závodníci mladší 18 let mohou jet pouze v kategorii dvojic za doprovodu staršího 18 let
• Je zakázáno používat jakýchkoliv dopravních prostředku, elektrokol atd.
• Buzolu si každý závodník zajistí sám
• Všechna kontrolní stanoviště musí absolvovat s kolem, jinak budou diskvalifikováni
• K orientaci se nesmí používat jiné mapy či speciální navigační pomůcky (GPS apod.)
• Cyklistická přilba je samozřejmostí
• Respektujte soukromé pozemky
• Nejezděte po neposečených loukách
• Buďte ohleduplní nejen k přírodě ale i k sobě navzájem

Spolek Ohlá klika šlape na RS WordPress s Texy!