zpět na hlavní stranu
co je to "brýždit"
Zobraz výsledky

Naši sponzoři

Obec Horní Bečva

Prostřední Bečva

GALA

Lucafe

spoj.se

Kolotechna

Robe

Dioflex

Výtahy Španihel

Autopilot

ON Semiconductor

S.W.A.H.

Hotel Duo

19. Valašský orieňťák – propozice dětský závod

/ 19. srpna 2023 / Sokolovna v obci Horní Bečva – fotbalové hřiště /

info na tel (+420) 724 409 625 / 774 881 395

Pořadatel: Spolek Ohlá klika
Organizátor: Spolek Ohlá klika
Datum konání: 19.8.2023
Místo konání: Sokolovna v obci Horní Bečva – fotbalové hřiště
Závodní kancelář: V areálu – u vstupu do sokolovny
Startovné: dobrovolné

Kategorie:

>> 0 – 4 holka / kluk (délka trati cca 50m)
>> 5 – 6 holka / kluk (délka trati cca 150m)
>> 7 – 9 holka / kluk (délka trati cca 300m)
>> 10 – 12 holka / kluk (malý orieňťák – body z mapy)
>> 13 – 15 holka kluk (malý orieňťák – body z mapy)

Areál: sokolovna v obci Horní Bečva – fotbalové hřiště
Ustanovení: Použití ochranné přilby je povinné. Startovní čísla jsou povinná pro trénink a závod.
Různé: Případné změny v rozpisu nebo v časovém programu jsou vyhrazeny rozhodnutí organizačního výboru a závodní komise, budou-li to vyžadovat povětrnostní nebo jiné závažné důvody.
Vedoucí závodu: Mira Martinák
Velitel tratí: Zdena Sasák
Hlavní rozhodčí: Míša Jurajdová

Časový harmonogram:

9:00 prezentace dětí
9:30 start kategorie 0-4
10:00 start kategorie 5-6
10:45 vyhlášení kategorií 0-4 a 5-6 let
11:00 start kategorie 7-9 let
11:00 předání map kategoriím 10 – 12 a 13 – 15
11:30 start cyklistického závodu dle kategorií
časový harmonogram se může lišit (prodloužit) podle počtu přihlášených účastníků

Startovné:

• je dobrovolné pro všechny dětské kategorie !!!

Prezentace děti do 10 let (Pump Track):

>> 0 – 4 holka / kluk (délka trati cca 50m)
>> 5 – 6 holka / kluk (délka trati cca 150m)
>> 7 – 9 holka / kluk (délka trati cca 300m)
• Start prezentace v 9:00
• Závodník obdrží pokyny k závodu.
• obdrží startovní číslo

Malý Orieňťák děti nad 10 let

Prezentace děti nad 10 let (Prezentace hlavní závod):

• Bude mu přidělen čip SportIdent (pokud nevlastní svůj). Bude vybírána vratná záloha 200 Kč na čip pro závodníky, ti kteří nemají svůj čip nahlásí při přebírání startovního čísla. V případě ztráty čipu závodník zaplatí 800 Kč!!

Sport Ident:

• Elektronický razící systém používaný při profesionálních orientačních závodech.

Mapa:

• mapa je v měřítku 1:20 000 s vrstevnicemi po 10 m
• bez kontrolních stanovišť bude vyvěšena v 9:30
• Pokud Vám mapa v terénu nebude sedět, je to úmyslně, abychom Vás vyvedli z míry

Start:

• Začátek v cca 11:30 závisí na odstartování všech dospělých kategoriích
• Závodníci se dostaví v minutovém předstihu, provedou vymazání čipu, ověření mazání, dostanou slepou mapu s vyznačenými stanovišti a při startu orazí startovní kontrolu.
• Čas startu si každý závodník hlídá sám!!!

Časový limit:

• Pro všechny kategorie je shodný a to 90 minut (1,5 hod).
• Po překročení limitu je každá započatá minuta na trati trestána odpočtem 2b/min
• Nevrátí-li se závodník do časového limitu + 30 min, je DISKVALIFIKOVÁN!!

Cíl:

• Závodník orazí cílovou kontrolu, odevzdá půjčený čip a bude mu vrácena záloha.

Vyhodnocení:

• Vyhrává závodník, který nasbírá na stanovištích nejvyšší počet bodů. Při rovnosti dosažených bodů rozhoduje kratší čas strávený na trati

Důležitá upozornění:

• Závodu se závodníci účastní na vlastní nebezpečí, nutný podpis rodinného zástupce u všech dětských kategorií
• Cyklistická přilba je nutnou samozřejmostí
• Je zakázáno používat jakýchkoliv dopravních prostředku, elektrokol atd.
• Buzolu si každý závodník zajistí sám
• Všechna kontrolní stanoviště musí absolvovat s kolem, jinak budou diskvalifikováni
• K orientaci se nesmí používat jiné mapy či speciální navigační pomůcky (GPS apod.)
• Respektujte soukromé pozemky
• Nejezděte po neposečených loukách
• Buďte ohleduplní nejen k přírodě ale i k sobě navzájem

Spolek Ohlá klika šlape na RS WordPress s Texy!