zpět na hlavní stranu
co je to "brýždit"
Zobraz výsledky

Naši sponzoři

Obec Horní Bečva

Prostřední Bečva

GALA

Lucafe

spoj.se

Kolotechna

Robe

Dioflex

Výtahy Španihel

Autopilot

ON Semiconductor

S.W.A.H.

Hotel Duo

5. Valašský orieňťák – propozice

Kdy: 22. srpna 2009 v 9:00

Kde: Horní Bečva – sokolovna Hornobečvanského TJ (mapa)

Registrace:
• bude spuštěna od 13.7. do 16.8. 2009
• omezen počet startujích!


Registrační formulář:

* jste-li vlastníkem čipu SportIdent, tak ho uveďte, jinak Vám bude zapůjčen.
* pokud nevlastníte mobilní telefon uveďte to prosím do Vzkazu a jako var. symbol uveďte vaše RČ (RRMMDD)
* pokud se registrujete jako dvojice, prosím uveďte druhé jméno do položky “Vzkaz”.

Telefonní číslo uveďte jako variabilní symbol platby, zaplacením startovného na účet 214872525/0300 nebo v prodejně BARBOT nacházející se v centru Horní Bečvy, Vám bude zaslán potvrzující email.

REGISTRACE UKONČENA!


Informace – Hlavní závod

Kategorie:
• ženy do 35 let (Ž)
• ženy nad 35 let (Ž+)
• muži do 40 let (M)
• muži nad 40let (M+)
• dvojice žena + žena (ŽŽ)
• dvojice žena + muž (ŽM)
• dvojice muž + muž (MM)

Startovné:
• v předregistraci pro kategorie jednotlivců 150 Kč, na místě pak 200 Kč
• v předregistraci pro kategorie dvojic 250 Kč, na místě pak 300 Kč

Prezentace:
Závodník obdrží pokyny k závodu, obdrží startovní číslo, bude mu přidělen čip sportident (pokud nevlastní svůj) a poukázka na občerstvení. Na prezentaci bude vybíráno zápisné a vratná záloha 200kč na čip pro závodníky, kteří nemají svůj čip.
V případě ztráty čipu závodník zaplatí 800kč!!

Sport Ident:
Elektronický razící systém používaný při orientačních závodech

Mapa:
• mapa je v měřítku 1:15 000 s vrstevnicemi po 10m
• bez kontrolních stanovišť bude vyvěšena v 9: 30

Start:
Začátek v 10:01
Závodníci se dostaví v minutovém předstihu, provedou vymazání čipu, ověření mazání, dostanou slepou mapu s vyznačenými stanovišti a při startu orazí startovní kontrolu.
Kategorie dvojic a jednotlivců startují dohromady v minutových intervalech, startovní číslo je rovno startovací minutě (závodník č 3 startuje v 10:03…), dvojice jsou označeny červeným číslem, jednotlivci zeleným
Čas startu si každý závodník hlídá sám

Časový limit:
240 minut (4 hod), každý závodník má čas startu uveden v mapě
Po překročení limitu je každá započatá minuta na trati trestána odpočtem 2b/min
Nevrátí-li se závodník do 270min (4,5 hod) od startu, je DISKVALIFIKOVÁN!!

Kontrolní stanoviště:
Na kategorie ŽŽ, MŽ, Ž a Ž+ bude čekat 10 kontrolních bodů, pro kategorie M, M+ a MM pak kontrol 13. Závodníci si volí postup průjezdu kontrol dle svého uvážení. Závodník/ci nemusí absolvovat všechna stanoviště, avšak při hodnocení je jako hlavní parametr brán počet dosažených bodů, jako vedlejší čas strávený na trati.
Každé stanoviště je ohodnoceno počtem bodů dané součinem číslo kontroly x 5 bodů (1. kontrola = 5 bodů, 2. kontrola = 10, … 13. kontrola = 65 bodů). Celkem kategorie ŽŽ, MŽ, Ž a Ž+ mohou získat 275 bodů a kategorie M, M+ a MM 455 bodů.

Délka trati:
Délka dlouhé trati se pohybuje okolo 35 km.

Cíl:
Závodník orazí cílovou kontrolu, odevzdá číslo a čip a bude mu vrácena záloha

Vyhodnocení:
Vyhrává závodník, který nasbírá na stanovištích nejvyšší počet bodů. Při rovnosti dosažených bodů rozhoduje kratší čas strávený na trati

Důležitá upozornění:
• Závodu se závodníci účastní na vlastní nebezpečí
• Buzolu si každý závodník zajistí sám
• Všechna kontrolní stanoviště musí absolvovat s kolem, jinak budou diskvalifikováni
• K orientaci se nesmí používat jiné mapy či speciální navigační pomůcky (GPS apod.)
• Cyklistická přilba je samozřejmostí

Pokyny pro dvojice:
• Dvojice absolvují celý závod společně
• Každou kontrolu musí absolvovat oba závodníci
• Ukončení závodu následuje v okamžiku příjezdu posledního závodníka

Dětský závod:
Bude doplněno

Doprovodný program:
• prezentace firmy AZUB zabývající se výrobou lehokol s možností vyzkoušení
• pivní soutěž. táčkový sprint, rychlopojídání Tatranek

Informace – Dětský závod

Prezentace:
od 10.00 hod

Kategorie:
• 3 – 4 let,  sloučené         /  mladší kategorie
• 5 – 7 let, holka kluk        /   mladší kategorie
• 8 – 10 let, holka kluk      /  starší kategorie
• 11 – 13 let, holka kluk    /  starší kategorie
• 14 let, holka kluk (malý orieňťák)
(Pokud se do kategorie nesejdou minimálně tři závodníci, bude kategorie sloučena.)

Start:
• průběžný, od  11.00 do ukončení závodu

Další informace:
Start zdarma.
• Závodníci startují samostatně.
• Závod se skládá  z pěti různých disciplín.
• Čtyři dovednostní a pátá bude jízda na kole na čas.
• V kategoriích 3 až 7 bude měřený úsek v délce 50m a v kategorii 8 až 13 bude okruh v délce 1500m.
• Počet jízd bude upřesněn dle přihlášených závodníků.
• Povinná výbava kolo a přilba (ostatní chrániče – lokty, kolena), dobrá nálada, soutěživý duch, u mladších kategorií (3-6 let) nutný doprovod rodičů.
• Děti se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
• Nepovinná výbava MASKA – ve které se bude dobře jezdit na kole (při vyhlašování výsledků bude vyhodnocena).
• První 3 nejlepší budou ohodnoceni medailí + diplomem, cenami.
• Ostatní děti dostanou také cenu.

Kontakt:
o. s. Ohlá klika
Horní Bečva 853
756 57 Horní Bečva
IČO: 27052575
číslo účtu: 214872525/0300
email: ohlaklika@ohlaklika.com
tel: (+420) 605 555 120, (+420) 731 613 295, (+420) 602 253 918
icq: 213815635
web: www.ohlaklika.com

Spolek Ohlá klika šlape na RS WordPress s Texy!