zpět na hlavní stranu
co je to "brýždit"
Zobraz výsledky

Naši sponzoři

Obec Horní Bečva

Prostřední Bečva

GALA

Lucafe

spoj.se

Kolotechna

Robe

Dioflex

Výtahy Španihel

Autopilot

ON Semiconductor

S.W.A.H.

Hotel Duo

6. Valašský orieňťák – propozice

Kdy: 21. srpna 2010 v 9:00

Kde: Horní Bečva – Ski areál Rališka (mapa)

Registrace:
• bude spuštěna od 31.7. do 15.8. 2010 nebo do naplnění stavu!
• omezen počet startujích!
• v případě, že budete platbu provádět za víc závodníku, uveďte to prosím do poznámky
• startovné plaťte na účet 214872525/0300, jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo
• po úspěšné registraci Vám bude zaslán potvrzující email a po zaplacení startovného druhý
• hodně štěstí a trénujte ;)

Sponozoři 6. Valašského orieňťáku
Sponozoři 6. Valašského orieňťáku
6. Valašský orieňťák - plakát

Předběžné informace – Hlavní závod

Plánované kategorie:
• ženy do 35 let (Ž)
• ženy nad 35 let (Ž+)
• muži do 40 let (M)
• muži nad 40let (M+)
• dvojice žena + žena (ŽŽ)
• dvojice žena + muž (ŽM)
• dvojice muž + muž (MM)

Startovné:
• jednotlivci (Ž, Ž+, M, M+) platba předem 200Kč / na místě pak 300Kč
• dvojice (ŽŽ, ŽM, MM) platba předem 300Kč / na místě pak 400Kč
• v ceně: intenzivní zážitek, guláš s 0,5l tekutiny (pivo, birel, nebo kofola), mapa, suvenýr.

Prezentace:
Závodník obdrží pokyny k závodu, obdrží startovní číslo, bude mu přidělen čip sportident (pokud nevlastní svůj) a poukázka na občerstvení. Na prezentaci bude vybíráno zápisné a vratná záloha na čip  (200 Kč) pro závodníky, kteří nemají svůj čip.
V případě ztráty čipu závodník zaplatí 800kč!!

Sport Ident:
Elektronický razící systém používaný při orientačních závodech

Mapa:
• barevná mapa je v měřítku 1:15 000 s vrstevnicemi po 10m velikost A3
• symbolika odpovídá turistické mapě
• bez kontrolních stanovišť bude vyvěšena od 9: 30
• “ostrou mapu” dostanou závodníci ihned, jak vystartují

Start:
Začátek v 10:01
Závodníci se dostaví v minutovém předstihu, provedou vymazání čipu, ověření mazání, dostanou slepou mapu s vyznačenými stanovišti a při startu orazí startovní kontrolu.
Kategorie dvojic a jednotlivců startují dohromady v minutových intervalech, startovní číslo je rovno startovací minutě (závodník č 3 startuje v 10:03…), dvojice jsou označeny červeným číslem, jednotlivci zeleným
Čas startu si každý závodník hlídá sám

Časový limit – prozatím neurčeno:
x minut, každý závodník má čas startu uveden v mapě
Po překročení limitu je každá započatá minuta na trati trestána odpočtem 2b/min
Nevrátí-li se závodník do x min + 30min (x,x hod) od startu, je DISKVALIFIKOVÁN!!

Kontrolní stanoviště:
Na kategorie ŽŽ, MŽ, Ž a Ž+ bude čekat 10 kontrolních bodů, pro kategorie M, M+ a MM pak kontrol 13. Závodníci si volí postup průjezdu kontrol dle svého uvážení. Závodník/ci nemusí absolvovat všechna stanoviště, avšak při hodnocení je jako hlavní parametr brán počet dosažených bodů, jako vedlejší čas strávený na trati.
Každé stanoviště je ohodnoceno počtem bodů dané součinem číslo kontroly x 5 bodů (1. kontrola = 5 bodů, 2. kontrola = 10, … 13. kontrola = 65 bodů). Celkem kategorie ŽŽ, MŽ, Ž a Ž+ mohou získat 275 bodů a kategorie M, M+ a MM 455 bodů.

Délka trati:
Délka krátké trati se pohybuje okolo 25km pro 10stanošť a 35 km pro plný počet 13 stanovišť.

Cíl:
Závodník orazí cílovou kontrolu, odevzdá číslo a čip a bude mu vrácena záloha

Vyhodnocení:
Vyhrává závodník, který nasbírá na stanovištích nejvyšší počet bodů. Při rovnosti dosažených bodů rozhoduje kratší čas strávený na trati

Důležitá upozornění:
• Závodu se závodníci účastní na vlastní nebezpečí
• Buzolu si každý závodník zajistí sám
• Všechna kontrolní stanoviště musí absolvovat s kolem, jinak budou diskvalifikováni
• K orientaci se nesmí používat jiné mapy či speciální navigační pomůcky (GPS apod.)
• Cyklistická přilba je samozřejmostí

Pokyny pro dvojice:
• Dvojice absolvují celý závod společně
• Každou kontrolu musí absolvovat oba závodníci
• Ukončení závodu následuje v okamžiku příjezdu posledního závodníka

Info:
• na mob. 605 555 120

Informace – Dětský závod

Prezentace:
od 10.00 hod

Kategorie:
• 2 – 3 let, sloučené / mladší kategorie
• 4 – 5 let, sloučené / mladší kategorie
• 6 – 8 let, holka, kluk / starší kategorie
• 9 – 11 let, holka, kluk / starší kategorie
• 12 – 14 let, holka, kluk (malý orieňťák)
(Pokud se do kategorie nesejdou minimálně tři závodníci, bude kategorie sloučena.)

Start:
• průběžný, od  11.00 do ukončení závodu

Další informace:
Start zdarma.
• Závodníci startují samostatně.
• Závod se skládá  ze sedmi různých disciplín.
• Šest dovednostních a sedmá bude jízda na kole na čas.
• V kategoriích 2 až 5 bude měřený úsek v délce cca 50m, v kategoriích 6 až 8 bude délka měřeného úseku cca 500m a v kategorii 9 až 11 bude okruh v délce cca 1500m.
• Počet jízd bude upřesněn dle přihlášených závodníků.
• Povinná výbava kolo a přilba (ostatní chrániče – lokty, kolena), dobrá nálada, soutěživý duch, u mladších kategorií (2-6 let) nutný doprovod rodičů.
• Děti se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
• První 3 nejlepší budou ohodnoceni medailí + diplomem, cenami.
• Ostatní děti dostanou také cenu.
• Info na mob. 777 270 875

Doprovodný program během dne:

prezentace skládácích kol ANGLICKÁ LEGENDA – bohužel z technických důvodů zrušeno
• Slackline a lezecké aktivity
• Pětikoloběžka
• Skákací boty – Poweriser – 3 páry boty (1 pár pro děti)
• Bečvanský Zekon
• pivní závod
• info na mob: 777 276 340

Večerní koncert:

The Kitcken (Vsetín)
Backfliping dog (Horní Bečva a okolí) – zlo z bečvanských strání
• Info na mob. 776 136 780

Kontakt:
o. s. Ohlá klika
Horní Bečva 853
756 57 Horní Bečva
IČO: 27052575
číslo účtu: 214872525/0300
email: ohlaklika@ohlaklika.com
tel: (+420) 605 555 120, (+420) 731 613 295, (+420) 602 253 918
web: www.ohlaklika.com

ZPĚT

Spolek Ohlá klika šlape na RS WordPress s Texy!