zpět na hlavní stranu
co je to "brýždit"
Zobraz výsledky

Naši sponzoři

Obec Horní Bečva

Prostřední Bečva

GALA

Lucafe

spoj.se

Kolotechna

Robe

Dioflex

Výtahy Španihel

Autopilot

ON Semiconductor

S.W.A.H.

Hotel Duo

9. Valašský orieňťák & minifestival – propozice

Hlavní Závod – info na 605 555 120, (+420) 602 253 918:

Pro zopakování: Na kategorie ŽŽ, ŽM, Ž a Ž+35 bude čekat 10 kontrolních bodů, pro kategorie M, M+40 a MM pak kontrol 13. Závodníci si volí postup průjezdu kontrol dle svého uvážení. Závodník/ci nemusí absolvovat všechna stanoviště, avšak při hodnocení je jako hlavní parametr brán počet dosažených bodů, jako vedlejší čas strávený na trati (závod typu scorelauf).

Každé stanoviště je ohodnoceno počtem bodů dané součinem číslo kontroly x 5 bodů (1. kontrola = 5 bodů, 2. kontrola = 10, … 13. kontrola = 65 bodů). Celkem kategorie ŽŽ, ŽM, ž a Ž+35 mohou získat 275 bodů a kategorie M, M+35 a MM 455 bodů.

Délka trati:

• Délka dlouhé trati se pohybuje okolo 35 km pro variantu 13 kontrol a cca 25 km pro variantu 10 kontrol.

Registrace:

• Registrace bude probíhat 5.8. – 21.8.2012 v online formuláři na této stránce. Počet závodníků je omezen, v případě, že nebudou naplněny kapacity, je možná registrace na místě.

• v případě, že budete platbu provádět za víc závodníku, uveďte to prosím do poznámky

• startovné plaťte na účet 214872525/0300, jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo

• po úspěšné registraci Vám bude zaslán potvrzující email a po zaplacení startovného druhý

• hodně štěstí a trénujte ;)

Startovné:

• jednotlivci (Ž, Ž+, M, M+) platba předem 200Kč / na místě pak 300Kč

• dvojice (ŽŽ, ŽM, MM) platba předem 300Kč / na místě pak 400Kč

zvýšené startovné platí také v případě, že se registrujete předem, ale startovné budete platit na místě

• v ceně: intenzivní zážitek, guláš s 0,5l tekutiny (pivo, nebo kofola), mapa, občerstvení během závodu na kontrole č. 8.

Prezentace:

• Start prezentace v 9:00

• Závodník obdrží pokyny k závodu.

• obdrží startovní číslo

• Bude mu přidělen čip SportIdent (pokud nevlastní svůj) a poukázka na občerstvení. Bude vybírána  vratná záloha 200 Kč na čip pro závodníky, kteří nemají svůj čip. V případě ztráty čipu závodník zaplatí 800 Kč!!

Sport Ident:

• Elektronický razící systém používaný při profesionálních orientačních závodech.

Mapa:

• mapa je v měřítku 1:15 000 s vrstevnicemi po 10 m

• bez kontrolních stanovišť bude vyvěšena v 9:30

Start:

• Začátek v 10:01

• Závodníci se dostaví v minutovém předstihu, provedou vymazání čipu, ověření mazání, dostanou slepou mapu s vyznačenými stanovišti a při startu orazí startovní kontrolu.

• Kategorie dvojic a jednotlivců startují dohromady v minutových intervalech, startovní číslo je rovno startovací minutě (závodník č. 3 startuje v 10:03…).

• Čas startu si každý závodník hlídá sám!!!

• LETOS NOVINKA!!! OD STARTU NA KONTROLU Č.1 JE POVINNÝ POSTUP! TRASA BUDE VYZNAČENA!

Časový limit:

• 210 minut (3,5 hod), každý závodník má čas startu uveden v mapě

• Po překročení limitu je každá započatá minuta na trati trestána odpočtem 2b/min

• Nevrátí-li se závodník do 240min (4 hod) od startu, je DISKVALIFIKOVÁN!!

Pokyny pro dvojice:

• Dvojice absolvují celý závod společně

• Každou kontrolu musí absolvovat oba závodníci

• Ukončení závodu následuje v okamžiku příjezdu posledního závodníka

Cíl:

• Závodník orazí cílovou kontrolu, odevzdá čip a bude mu vrácena záloha.

Vyhodnocení:

• Vyhrává závodník, který nasbírá na stanovištích nejvyšší počet bodů. Při rovnosti dosažených bodů rozhoduje kratší čas strávený na trati

Důležitá upozornění:

• Závodu se závodníci účastní na vlastní nebezpečí

• Buzolu si každý závodník zajistí sám

• Všechna kontrolní stanoviště musí absolvovat s kolem, jinak budou diskvalifikováni

• K orientaci se nesmí používat jiné mapy či speciální navigační pomůcky (GPS apod.)

• Cyklistická přilba je samozřejmostí

• Respektujte soukromé pozemky

• Nejezděte po neposečených loukách

• Buďte ohleduplní nejen k přírodě ale i k sobě navzájem


Dětský závod – start ZDARMA – info na (+420) 736 131 190

> Start zdarma.
> Závodníci startují samostatně.
> Závod se skládá ze sedmi různých disciplín.
> Šest dovednostních a sedmá bude jízda na kole na čas

Kategorie:

Závod se skládá z dovednostních disciplín a jízdy na kole na čas.

• 0 – 4: společně (měřený úsek v délce cca 50m)

• 5 – 6: společně (měřený úsek v délce cca 100m)

• 7 – 9: společně ((měřený úsek v délce cca 500m))

• 10 – 12: holky/kluci (dětský orientační závod s mapou v délce cca 4 km)

• 13 – 15: ogaři/cérky (dětský orientační závod s mapou v délce cca 6 km)

• Pokud se do kategorie nesejdou minimálně tři závodníci, bude kategorie sloučena!

Info:

• Start zdarma.

Závodníci startují samostatně.

Závod se skládá ze sedmi různých disciplín.

Šest dovednostních a sedmá bude jízda na kole na čas.

V kategoriích 0 až 4 bude měřený úsek v délce cca 50m, v kategoriích 5 až 6 bude délka měřeného úseku cca 100m a v kategorii 7 až 9 bude okruh v délce cca 500m. Kategorie 10 až 12 pojede dětský orieňťák s 2 kontrolama, kategorie 13 až 15 pak bude mít kontroly 4.

Počet jízd bude upřesněn dle přihlášených závodníků.

Povinná výbava kolo a přilba (ostatní chrániče – lokty, kolena), dobrá nálada, soutěživý duch, u mladších kategorií (2-6 let) nutný doprovod rodičů.

Děti se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

První 3 nejlepší budou ohodnoceni medailí + diplomem, cenami.

• Ostatní děti dostanou také cenu!


Kontakt:

o. s. Ohlá klika
Horní Bečva 853
756 57 Horní Bečva
IČO: 27052575
číslo účtu: 214872525/0300
email: ohlaklika@ohlaklika.com
tel: (+420) 605 555 120, (+420) 731 613 295, (+420) 602 253 918
web: www.ohlaklika.com

Spolek Ohlá klika šlape na RS WordPress s Texy!